Featured Video Play Icon

Made of Clay

Wystą­pi­ła: EVA COCCO | Sce­na­riusz, zdję­cia i reży­se­ria: VALERIA COCCO | Mon­taż: JAKUB STACHECKI | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2015