Featured Video Play Icon

Archicom — Słoneczne Stabłowice

Spot rekla­mo­wy dla Gru­py Archi­com — Sło­necz­ne Sta­bło­wi­ce.

Klient: ARCHICOM | Wystą­pi­li: MARTYNA WITOWSKA, PIOTR ZAKREWSKI | Sce­na­riusz i reży­se­ria: VALERIA COCCO | Zdję­cia: KRYSTIAN STĘPIEŃ | Asy­stent kame­ry: MICHAŁ PACZKOWSKI | Oświe­tla­cze: WALDEMAR KMIEĆ, MICHAŁ WALCZAK | Maki­jaż i sty­li­za­cja: JOLA BOSKA, JOANNA TOMASZCZYK | Sce­no­gra­fia: PATRYCJA KISIEL | Mon­taż: BARTOSZ GAJEK | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2016