Featured Video Play Icon

Arkana — What Do You Run For?

Film pro­mo­cyj­ny dla Arka­na Cosme­tics.

Klient: ARKANA | Sce­na­riusz i reży­se­ria: VALERIA COCCO | Ope­ra­tor obra­zu: ALEKSY KUBIAK | Asy­stent kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER | Maki­jaż i sty­li­za­cja: JOLA BOSKA | Mon­taż: BARTOSZ GAJEK | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2017