Featured Video Play Icon

Fly High — wersja reżyserska

Spot zre­ali­zo­wa­ny dla Por­tu Lot­ni­cze­go we Wro­cła­wiu.

Klient: PORT LOTNICZY WROCŁAW | Wystą­pi­li: AGNIESZKA BRESSLER, WOJCIECH KNOTZ, PIOTR KURIATA, SARA PŁASZCZYK, KATARZYNA PRYJMA, NATALIA SIERZPUTOWSKA, MARCIN WIECZORKIEWICZ, EWELINA WRONA | Reży­se­ria: VALERIA COCCO | Sce­na­riusz: VALERIA COCCO, ŁUKASZ ŚRÓDKA | Zdję­cia: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Asy­sten­ci kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER, IGOR SIKORSKI | Sty­li­za­cja i maki­jaż: JOLA BOSKA | Casting i zdję­cia z pla­nu: VALERIA COCCO | Mon­taż: JAKUB STACHECKI | Muzy­ka: JORDAN CRITZASCENSION’ | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2015