Featured Video Play Icon

Mikromusic — Synu

Tele­dysk do pio­sen­ki “Synu”, wydaw­nic­twa pro­mu­ją­ce­go szó­sty stu­dyj­ny album Mikro­mu­sic — “Tak mi się nie chce”.

Klient: MIKROMUSIC | Wystą­pi­li: DOMINIK MIRECKI, DARIA ULASZEWSKA, JAKUB GIEL, MARCIN CHABOWSKI, NATALIA GROSIAK | Sce­na­riusz i reży­se­ria: VALERIA COCCO | Zdję­cia: SANDRO WYSOCKI | Asy­stent kame­ry: KRYSTIAN FORBERGER, MICHAŁ PĄCZKOWSKI | Sce­no­gra­fia: PATRYCJA KISIEL | Sty­li­za­cja i maki­jaż: MONIKA BICZ | Casting: VALERIA COCCO | Mon­taż: BARTOSZ GAJEK | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: AGNIESZKA WIERSZAŁOWICZ | Kie­row­nik pla­nu: ANNA JABŁOŃSKA | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2017