Featured Video Play Icon

Real Beauty — zwiastun

Klient: ANFITEATROSUD | Pomysł i reży­se­ria: VALERIA COCCO | Zdję­cia: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Kie­row­nik pro­duk­cji: VALERIA COCCO | Mon­taż: JAKUB STACHECKI | Korek­cja barw­na: ŁUKASZ ŚRÓDKA | Muzy­ka: CLIFF MARTINEZRUBBER HEAD” | Obsa­da: GLORIA ARAMU, ELEONORA GIUA’, SANDRO ORANI, MARINA ZAMPELLA | Pro­duk­cja: CAMERA NERA, POLSKA 2015